ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម

ទទួលស្វាគមន៍ចំពោះលោកអ្នកដែលចង់ដាក់ភាគហ៊ុន

ទទួលស្វាគមន៍ចំពោះលោកអ្នកដែលចង់ដាក់ភាគហ៊ុន

យើងខ្ញុំមានក្រុមការងារអាជីព ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់រងចាំព្រឹក្សារយោបល ២៤ ម៉ោង

លោកអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃមុខជំនួញរបស់យើង ហើយវាពិតជាសមតម្លៃយ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះអី ពេលនេះ កាស៊ីណូអនឡាញ នឹង ចាក់បាល់អនឡាញកំពុងតែបានទទួលការពេញនិយមយ៉ាងខ្ពស់

តំណាងផ្លូវការរបស់ 855bet កាស៊ីណូអនឡាញ នឹង ចាក់បាល់អនឡាញ

ទំនាក់ទំនង

Tel :
088-522-9999
096-572-9999
096-592-9999
076-982-9999

Line id : khmerbet9999